نویسنده = ���������������������� ������������
محاسبه ی تابع توزیع گلئون با استفاده از تناظرهای AdS\QCD

دوره 8، شماره 18، آبان 1397، صفحه 137-142

10.22055/jrmbs.2018.13942

مهرداد عبدالمالکی؛ غلامرضا برون