نویسنده = ���������������� ��������
امواج هیدرومغناطیسی کوانتومی در یک پلاسمای مختلط اسپینی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 128-138

10.22055/jrmbs.2021.16811

احمد مهرآمیز؛ حسین لطفی؛ بابک محمدحسینی


انتشار امواج رانشی الکتروستاتیک در مغناطوپلاسمای کوانتومی نایکنواخت و غیر ایده آل

دوره 8، شماره 16، خرداد 1397، صفحه 107-114

10.22055/jrmbs.2018.13642

احمد مهرآمیز؛ بابک محمدحسینی؛ الهام شعبان سلیمانی