نویسنده = ������������ �������� ����������
خواص گرمایی نانونوارهای لبه دندانه‌ای گرافنی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 141-150

10.22055/jrmbs.2019.14845

فرشته مسعودی نیا؛ روح اله فرقدان