نویسنده = �������������� �������� ��������
بررسی نانوساختارهای گرافن و سیلیسین–DNA به‌عنوان حسگر DNA

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-12

10.22055/jrmbs.2020.15567

سعیده محمدی؛ محمد اسماعیل پور؛ فرهاد خوئینی