نویسنده = ���������������������� ��������
سهم اتم‌های Sr و Hf در پاسخ پیزوالکتریک 3SrHfO چهارکنجی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 15-22

10.22055/jrmbs.2019.14831

مجید افشاری؛ حسین شاهمیرزایی