نویسنده = ���������� ���������������� ����������
انتشار امواج رانشی الکتروستاتیک در مغناطوپلاسمای کوانتومی نایکنواخت و غیر ایده آل

دوره 8، شماره 16، خرداد 1397، صفحه 107-114

10.22055/jrmbs.2018.13642

احمد مهرآمیز؛ بابک محمدحسینی؛ الهام شعبان سلیمانی