نویسنده = �������� ������������ ��������
روشی نوین در متن کاوی با آنتروپی کسری

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 97-110

10.22055/jrmbs.2020.15568

حسین مهری دهنوی؛ حمزه آگاهی؛ علی مهری