نویسنده = ���������� ��������
رسانش اسپینی گرافین گاف دار

دوره 8، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 145-155

10.22055/jrmbs.2018.13895

سعید مروی؛ رستم مرادیان؛ حامد رضانیا