نویسنده = ���������� ���������������� ��������
مطالعۀ ‌ساخت نانوذرات آلومینات استرانسیوم و آلایش با دیسپروزیوم

دوره 8، شماره 19، اسفند 1397، صفحه 101-117

10.22055/jrmbs.2019.14236

مرتضی زرگر شوشتری؛ سمیه باهام بختیاری؛ محمد صبائیان