نویسنده = ���������� ���������������� ��������
همگام‌سازی و همبستگی کوآنتومی بین دو نوسانگر جفت‌شدة اتلافی واندرپل

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 23-29

10.22055/jrmbs.2023.18296

سعیده دلاوری؛ علیداد عسکری؛ وحید عامری سیاهویی


شبیه سازی سرد‌سازی کوانتومی یک کاواک اپتومکانیکی با استفاده از پایتون

دوره 8، شماره 16، خرداد 1397، صفحه 95-100

10.22055/jrmbs.2018.13640

محمود صادقی؛ وحید عامری؛ کامران جلابپور