نویسنده = ������ ������ �������������� ������
بررسی تأثیر موقعیت نسبی چشمه و سوسوزن در بازدهی سوسوزن پلاستیک مکعبی بزرگ

دوره 8، شماره 18، آبان 1397، صفحه 61-68

10.22055/jrmbs.2018.13954

مختار یدالهی روشن؛ مجتبی تاجیک؛ رضا قلی پور پیوندی