نویسنده = عزیزیان کلاندرق، یاشار
بهبود فعالیت فوتوکاتالیستی نانوساختارهای اکسید بیسموت از طریق افزودنی نمک مولیبدن

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 11-25

10.22055/jrmbs.2021.16788

مریم گل خیری طالب قشلاقی؛ یاشار عزیزیان کلاندرق؛ غلامرضا پیرقلی گیوی


تهیه نانو ساختار فریت منیزیم تحت امواج فراصوت و بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی آن برای حذف متیلن بلو از آب

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 96-105

10.22055/jrmbs.2019.14591

الهه طعامی؛ یاشار عزیزیان کلاندرق؛ علی خدایاری؛ غلامرضا پیرقلی گیوی