نویسنده = ������������������ ������ ��������
معرّفی حدهای بالا و پایین برای مقیاس درهم‌تنیدگی رنی

دوره 8، شماره 18، آبان 1397، صفحه 35-41

10.22055/jrmbs.2018.13974

حمیدرضا باغشاهی؛ سید یحیی میرافضلی؛ محبوبه مصلحی