نویسنده = ������������ ���������� ��������������
بهبود فعالیت فوتوکاتالیستی نانوساختارهای اکسید بیسموت از طریق افزودنی نمک مولیبدن

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 11-25

10.22055/jrmbs.2021.16788

مریم گل خیری طالب قشلاقی؛ یاشار عزیزیان کلاندرق؛ غلامرضا پیرقلی گیوی