نویسنده = ������������ ���������� ��������������
تهیه نانو ساختار فریت منیزیم تحت امواج فراصوت و بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی آن برای حذف متیلن بلو از آب

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 96-105

10.22055/jrmbs.2019.14591

الهه طعامی؛ یاشار عزیزیان کلاندرق؛ علی خدایاری؛ غلامرضا پیرقلی گیوی