نویسنده = ������������ �������� ���������� �������� ������
اثر برهم‌کنش پلیمر و نانوحفره بر زمان عبور پلیمر از نانوحفره

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 150-158

10.22055/jrmbs.2020.15558

روح الله عبدالوهاب؛ محمد رضا نیکنام حمید آباد