نویسنده = ������������������� ������ ��������
ضریب الکترون ثانوی در پدیدة مالتی‌پکتور و برنامة پایتون

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 111-122

10.22055/jrmbs.2020.16180

مریم مستأجران؛ علی محمد نیک‌دوست


اثر تغییرات ابعاد کوپلر کواکسیال به موجبر WG1800 روی فرکانس

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 113-129

10.22055/jrmbs.2020.15562

مریم مستأجران؛ علی محمد نیک‌دوست