نویسنده = ���������� ��������������
پاسخ مگنتواپتیکی نانوذرات بیضیگون پخت و کشیده نقره

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 110-120

10.22055/jrmbs.2021.16978

آتوسا خلیلی زاده؛ ابراهیم مددی؛ مجتبی نصیری