نویسنده = �������� �������� ����������
هندسه ی ترمودینامیکی گاز ایده ال با آمار دگرگون تام-دانکوف

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 115-128

10.22055/jrmbs.2022.17343

حسین محمدزاده؛ زهرا عبادی؛ رامین روزه دار؛ مهدی امیری