نویسنده = ���������������� ���������� ����������
اندازه‌گیری تابع برانگیختگی واکنش 94Mo(p,n) 94mTc با استفاده از روش لایه‌های نازک

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 14-24

10.22055/jrmbs.2021.16979

رضا پورایمانی؛ غلامرضا رئیسعلی؛ آزاده سادات شاورانی