نویسنده = �������� ������������ ��������
شبیه‌سازی رشد بلور ژرمانیوم با استفاده از روش چکرالسکی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 25-35

10.22055/jrmbs.2021.16988

مهدی جامه بزرگی؛ محمد حسین توکلی