نویسنده = �������������� ���������������������� ��������
بررسی تاثیر مرتبه تقریبات در روش انتشارگر زمان موهومی برای محاسبه‌ی تابع موج حالت پایه

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 90-103

10.22055/jrmbs.2021.17016

ندا بهشتی راد؛ وحید میرزایی محمودآبادی؛ فریده شجاعی