نویسنده = �������� ���������� ����������
بهینه سازی غیرخطی روی جوابهای سیاهچاله های ناتکین

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 129-145

10.22055/jrmbs.2022.17346

سید حمید مهدی پور؛ آرمین قانع کنفی؛ سید محسن پیغون