نویسنده = ���������� ���������� ������ ��������
تعیین تحلیلی انرژی بستگی و گشتاورمغناطیسی هسته‌های هایپرونی سبک تک لامبدا

دوره 13، شماره 3، آبان 1402، صفحه 21-33

10.22055/jrmbs.2023.18419

آیدا آرمات؛ سید محمد موسوی نژاد؛ منصور فرهادی