نویسنده = �������� ���������� �������� ����������
درهم‌تنیدگی و فشردگی در حالت پایه در یک شبکة مربعی اسپینی در حضور میدان مغناطیسی

دوره 12، شماره 3، آذر 1401، صفحه 19-28

10.22055/jrmbs.2022.17905

نوشین زلکی قربان پور؛ عباس صبور؛ فریدون خضعلی؛ صغرا قنواتی