نویسنده = ������������ ������ �������� ��������
اسکالرسازی خودبه‌خودی در سیاهچاله گاؤس-بونه و میدان‌های هیبریدی

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 63-71

10.22055/jrmbs.2022.17924

سید محمد صادق سجادی؛ حسین محسنی سجادی