کلیدواژه‌ها = اکسید روی
ساخت و مشخصه‌یابی نانوکامپوزیت اکسید گرافن کاهش یافته-‌اکسید روی و بررسی قابلیت آن برای کاربردهای پزشکی

دوره 7، شماره 13، خرداد 1396، صفحه 61-70

10.22055/jrmbs.2017.13014

مرضیه حضرتی سعدآبادی؛ علی خرسند زاک؛ مجید درودی؛ مینا حمیدی یادگار


خواص الکترونی و مغناطیسی لایه نازک ترکیب Zn1-xMnxO

دوره 2، شماره 3، تیر 1391، صفحه 21-27

منوچهر بابایی پور؛ فریبا ایمانیان


اثر زمان ماندگاری و کاتالیست طلا بر نحوه رشد و خواص اپتیکی میکرو و نانوساختارهای ZnO

دوره 1، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 39-43

عبداله مرتضی علی؛ سیده زهره نگین تاجی