کلیدواژه‌ها = تابع گرین
تاثیر افزایش تعداد مولکول ها در توان گرمای مولکول C20

دوره 8، شماره 18، آبان 1397، صفحه 97-103

10.22055/jrmbs.2018.13938

حمید رحیم پور سلیمانی؛ هیتا خلعتبری


ترابرد اسپینی در یک نانونوار سیلیسینی ابرشبکه

دوره 7، شماره 14، آذر 1396، صفحه 89-98

10.22055/jrmbs.2017.17965.1197

فرهاد خوئینی؛ زهرا جعفرخانی؛ مریم خلخالی


رسانش الکترونی یک نانوسیم شامل اتم های مرتعش سطحی

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، آذر 1395، صفحه 1-6

10.22055/jrmbs.2016.12454

عصمت اسمعیلی؛ محمد مردانی؛ حسن ربانی


بررسی رسانش الکترونی یک نانوسیم سه پایانه‌ای

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، آذر 1395، صفحه 13-17

10.22055/jrmbs.2016.12456

آرزو تارخ؛ محمد مردانی؛ حسن ربانی


ترابرد در دیودهای تونل‌زنی تشدیدی نقطه‌ کوانتومی

دوره 6، ویژه نامه شماره 2، آذر 1395، صفحه 21-25

10.22055/jrmbs.2016.12473

محمدتقی آصف‌پور؛ پیمان صاحب سرا


رسانش الکترونی یک مولکول خطی سه اتمی در دمای غیر صفر

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، آذر 1395، صفحه 31-36

10.22055/jrmbs.2016.12459

اشرف السادات شریعتی؛ حسن ربانی؛ محمد مردانی