کلیدواژه‌ها = نظریة تابعی چگالی
بررسی خواص الکترونی و اپتیکی صفحۀ دو بعدی بورون با گروه فضایی cmmm

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-13

10.22055/jrmbs.2021.16982

طیبه عباسی؛ آرش بوچانی؛ راضیه مشعریان


مقایسة تابعی‌های PBE و HSE06 در محاسبه ساختار نواری الکترونی TiO2

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-15

10.22055/jrmbs.2019.14905

حسین اثناعشری ایوری؛ سید علی رضا قاسمی