کلیدواژه‌ها = خواص الکترونی
بررسی خواص الکترونی و اپتیکی صفحۀ دو بعدی بورون با گروه فضایی cmmm

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-13

10.22055/jrmbs.2021.16982

طیبه عباسی؛ آرش بوچانی؛ راضیه مشعریان


خواص الکترونی، فونونی و مکانیکی GaN

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 63-73

عاطفه نجاتی؛ فرامرز کنجوری؛ حسن تشکری