کلیدواژه‌ها = پرتوهای کیهانی
اثرات پخش مغناطیسی و پرتوهای کیهانی بر ناپایداری حرارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

10.22055/jrmbs.2022.17925

امیرعباس اسلامی شفیق؛ محمود قلی پور


بررسی پارامتر عمر طولی و سطحی بهمن‌های گسترده هوایی

دوره 6، شماره 12، دی 1395، صفحه 67-71

10.22055/jrmbs.2016.12442

بتول نخعی امرودی؛ سعید دوست محمدی؛ حمید ارجمند کرمانی؛ سید جلیل الدین فاطمی


اضافه شار پادپروتون‌های ثانویه با فرض محیط بین ستاره‌ای غیرهمگن

دوره 4، شماره 7، شهریور 1393، صفحه 27-32

10.22055/jrmbs.2017.13851.1061

سعید دوست محمدی؛ سید جلیل الدین فاطمی؛ حمید ارجمند کرمانی؛ مریم مهدی زاده؛ سمیه سومندر