کلیدواژه‌ها = هیدروترمال
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه ویژگیهای ساختاری و فعالیت فوتوکاتالیستی نانوساختار دی سولفید مولیبدن

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 32-45

10.22055/jrmbs.2021.16593

پروانه ایرانمنش؛ عمادالدین محمودی نیا؛ سمیرا سعیدنیا؛ علی رحمتی


2. مشخصه یابی و بررسی خواص اپتیکی نانوپودر تلوراید کادمیم سنتز شده به روش هیدروترمال

دوره 6، شماره 12، زمستان 1395، صفحه 73-80

10.22055/jrmbs.2016.12443

احمد کمپانی؛ بشرا قنبری شوهانی؛ علی خرسند زاک


3. طراحی و ساخت حسگر اپتیکی رطوبت بر پایه رشد میکرو/ نانومیله‌های ZnO روی تار نوری سونش داده‌شده

دوره 5، شماره 10، زمستان 1394، صفحه 9-17

10.22055/jrmbs.2016.11711

رقیه پرویزی؛ سعید آزاد؛ آذردخت مظاهری؛ محمد حسن یوسفی؛ ابراهیم صادقی