کلیدواژه‌ها = نظریه تابعی چگالی
بررسی خواص الکترونی، مغناطیسی و اپتیکی ترکیبات تمام‌هویسلر V2ScX(X = Ga, In)

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 67-76

10.22055/jrmbs.2022.17349

قاسم فروزانی؛ فاطمه کرمی؛ محمود مرادی


خواص ساختار الکترونی و اپتیکی مکسین های دو بعدی (M=Y,Lu) M2CF2

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 51-62

10.22055/jrmbs.2021.17269

زهرا خراسانی باغینی؛ علیرضا مصطفایی؛ محدثه عباس نژاد


محاسبه پارامترهای EPR رادیکال‌های حاصل از تابش و تنش مکانیکی آلفا کراتین بر پایه نظریه تابعی چگالی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 79-87

10.22055/jrmbs.2021.16834

نادیا بابایی بیدمشکی؛ مهدی جانبازی؛ یاور تقی پور آذر؛ فرهود ضیائی


بررسی خواص الکترونی و مکانیکی تک لایه AlN تحت جذب هیدروژن با استفاده از اصول اولیه

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 83-92

10.22055/jrmbs.2021.16753

راضیه نعمتی؛ مجتبی اشهدی؛ داود واحدی فخرآباد


بررسی محاسبات نظری خواص شیمیایی، الکترونی و بیناب نمایی نانوخوشه های (ZnS)n (n≤4)

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 111-124

10.22055/jrmbs.2020.15921

مرضیه ندافان؛ احسان طالبیان؛ مریم تفنگساز رحیمی؛ جاوید ضمیرانوری


اثر جذب سطحی نانو لایه h-BN روی خواص ساختاری و الکترونی تک لایه WS2 با استفاده از اصول اولیه

دوره 8، شماره 19، اسفند 1397، صفحه 47-57

10.22055/jrmbs.2018.13959

سیدفردین تقی زاده؛ زهرا قاسمی مجد؛ پیمان امیری؛ بهروز واثقی


بررسی خواص الکترونی نانوساختارهای n=1-5) C20-nGen , C20-nSin) به روش نظریۀ تابعی چگالی

دوره 8، شماره 19، اسفند 1397، صفحه 206-217

10.22055/jrmbs.2018.13969

فرّخ رؤیا نیکمرام؛ مریم قلیزاده آرشتی؛ سپیده کتابی


تاثیر افزایش تعداد مولکول ها در توان گرمای مولکول C20

دوره 8، شماره 18، آبان 1397، صفحه 97-103

10.22055/jrmbs.2018.13938

حمید رحیم پور سلیمانی؛ هیتا خلعتبری


اثر تهی جای ها در خواص مغناطیسی نانونوارهای گرافینی آرمچیر

دوره 6، ویژه نامه شماره 2، آذر 1395، صفحه 57-63

10.22055/jrmbs.2016.12478

ابراهیم کشاورز صفری؛ منوچهر بابایی پور؛ علی اصغر شکری


بررسی اصول اولیه تأثیر آرایش‌دهی نانولوله‌کربنی با اتم‌ نیکل در خواص حسگری آن در معرض گاز متان

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، آذر 1395، صفحه 107-112

10.22055/jrmbs.2016.12467

زهرا کرمی هرستانی؛ رزا صفایی؛ سید جواد هاشمی فر