کلیدواژه‌ها = نظریه تابعی چگالی
مطالعه ابتدا به ساکن تحول نقص خودبین‌نشین در ساختار بلوری 4H-SiC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22055/jrmbs.2024.18982

نادیا بابایی بیدمشکی؛ صفیه نظری


خواص ساختاری و الکترونیInSb1-xBix(x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1)

دوره 13، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 69-81

10.22055/jrmbs.2024.18899

صبا احمدوند؛ شیرین نامجو؛ مهسا گنجی؛ مهرداد دادستانی


بررسی خواص الکترونی، مغناطیسی و اپتیکی ترکیبات تمام‌هویسلر V2ScX(X = Ga, In)

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 67-76

10.22055/jrmbs.2022.17349

قاسم فروزانی؛ فاطمه کرمی؛ محمود مرادی


خواص ساختار الکترونی و اپتیکی مکسین های دو بعدی (M=Y,Lu) M2CF2

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 51-62

10.22055/jrmbs.2021.17269

زهرا خراسانی باغینی؛ علیرضا مصطفایی؛ محدثه عباس نژاد


محاسبه پارامترهای EPR رادیکال‌های حاصل از تابش و تنش مکانیکی آلفا کراتین بر پایه نظریه تابعی چگالی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 79-87

10.22055/jrmbs.2021.16834

نادیا بابایی بیدمشکی؛ مهدی جانبازی؛ یاور تقی پور آذر؛ فرهود ضیائی


بررسی خواص الکترونی و مکانیکی تک لایه AlN تحت جذب هیدروژن با استفاده از اصول اولیه

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 83-92

10.22055/jrmbs.2021.16753

راضیه نعمتی؛ مجتبی اشهدی؛ داود واحدی فخرآباد


بررسی محاسبات نظری خواص شیمیایی، الکترونی و بیناب نمایی نانوخوشه های (ZnS)n (n≤4)

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 111-124

10.22055/jrmbs.2020.15921

مرضیه ندافان؛ احسان طالبیان؛ مریم تفنگساز رحیمی؛ جاوید ضمیرانوری


اثر جذب سطحی نانو لایه h-BN روی خواص ساختاری و الکترونی تک لایه WS2 با استفاده از اصول اولیه

دوره 8، شماره 19، اسفند 1397، صفحه 47-57

10.22055/jrmbs.2018.13959

سیدفردین تقی زاده؛ زهرا قاسمی مجد؛ پیمان امیری؛ بهروز واثقی


بررسی خواص الکترونی نانوساختارهای n=1-5) C20-nGen , C20-nSin) به روش نظریۀ تابعی چگالی

دوره 8، شماره 19، اسفند 1397، صفحه 206-217

10.22055/jrmbs.2018.13969

فرّخ رؤیا نیکمرام؛ مریم قلیزاده آرشتی؛ سپیده کتابی


تاثیر افزایش تعداد مولکول ها در توان گرمای مولکول C20

دوره 8، شماره 18، آبان 1397، صفحه 97-103

10.22055/jrmbs.2018.13938

حمید رحیم پور سلیمانی؛ هیتا خلعتبری


اثر تهی جای ها در خواص مغناطیسی نانونوارهای گرافینی آرمچیر

دوره 6، ویژه نامه شماره 2، آذر 1395، صفحه 57-63

10.22055/jrmbs.2016.12478

ابراهیم کشاورز صفری؛ منوچهر بابایی پور؛ علی اصغر شکری