کلیدواژه‌ها = گرافن
شبیه‌سازی و بررسی سلول خورشیدی CIGS سازگار با محیط زیست

دوره 13، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 1-16

10.22055/jrmbs.2024.18900

فاطمه وحیدیان؛ سعید باغشاهی


بررسی جذب یک سویه فلوئور بر روی گرافن به روش دینامیک مولکولی

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 124-138

10.22055/jrmbs.2021.17274

سارینا یوسف بیگی؛ فرح مرصوصی؛ یلدا پدرام


ساخت و مشخصه‌یابی نانوکامپوزیت اکسید گرافن کاهش یافته-‌اکسید روی و بررسی قابلیت آن برای کاربردهای پزشکی

دوره 7، شماره 13، خرداد 1396، صفحه 61-70

10.22055/jrmbs.2017.13014

مرضیه حضرتی سعدآبادی؛ علی خرسند زاک؛ مجید درودی؛ مینا حمیدی یادگار


طراحی فرامواد گرافینی با قابلیت تنظیم خواص اپتیکی

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، آذر 1395، صفحه 127-134

10.22055/jrmbs.2016.12470

سید سجاد توسلمند؛ مهدیه هاشمی