کلیدواژه‌ها = کمیت‌های ترمودینامیکی هسته
تعداد مقالات: 1
1. گذار فاز زوج‌شدگی نوکلئون‌ها در هسته‌های89Y و 208Pb

دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 79-85

10.22055/jrmbs.2017.13016

روح اله رضوی نژاد؛ اعظم رحمتی نژاد؛ طیب کاکاوند؛ اصغر خوی