کلیدواژه‌ها = دینامیک مولکولی
انتقال گرما در نانوکامپوزیت‌های پلی‌اتیلن: رویکردی چند مقیاسی

دوره 12، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 21-30

10.22055/jrmbs.2022.17708

لیلا رزاقی؛ فرهاد خوئینی؛ مریم خلخالی؛ علی رجب پور


بررسی جذب یک سویه فلوئور بر روی گرافن به روش دینامیک مولکولی

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 124-138

10.22055/jrmbs.2021.17274

سارینا یوسف بیگی؛ فرح مرصوصی؛ یلدا پدرام


بررسی ذوب و واجذبی فلوئوروگرافن یک سویه و دو سویه به روش دینامیک مولکولی

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 142-165

10.22055/jrmbs.2021.17015

یلدا پدرام؛ فرح مرصوصی؛ سارینا یوسف بیگی