کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی دینامیک مولکولی
تعداد مقالات: 1
1. اثر برهم‌کنش پلیمر و نانوحفره بر زمان عبور پلیمر از نانوحفره

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 150-158

10.22055/jrmbs.2020.15558

روح الله عبدالوهاب؛ محمد رضا نیکنام حمید آباد