موضوعات = فیزیک اتمی-مولکولی
تعداد مقالات: 49
2. ساخت نانوالیاف توخالی کامپوزیتی SnO2/ZnO به روش الکتروریسی و بررسی خواص ساختاری و فوتوکاتالیستی آنها

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 53-66

10.22055/jrmbs.2020.15938

عبدالمحمد قلمبر دزفولی؛ مهناز حفیظی مکان؛ زهرا صیدالی لیر


3. بررسی محاسبات نظری خواص شیمیایی، الکترونی و بیناب نمایی نانوخوشه های (ZnS)n (n≤4)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 111-124

10.22055/jrmbs.2020.15921

مرضیه ندافان؛ احسان طالبیان؛ مریم تفنگساز رحیمی؛ جاوید ضمیرانوری


6. طیف‌سنجی عدسی نورگرمایی در تشخیص ناخالصی فلزی در آب

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 69-75

10.22055/jrmbs.2020.15331

فاطمه مطرودی؛ اومبرتو کابررا؛ دوروتا کورت


13. تقویت جذب غیرخطی و محدودکنندگی نوری اکسید گرافن در مخلوط شدن با نانوذرات Fe2O3

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 79-87

10.22055/jrmbs.2018.13943

مسعود دهقانی پور؛ محمد خان زاده؛ شبنم ابوطالبی


16. ساخت و مشخصه‌یابی دیودهای نورگسیل پلیمری دو لایه با ساختار ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/Al

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 127-136

10.22055/jrmbs.2018.13939

شیدا نام نیها؛ محمد صبائیان؛ منصور فربد


17. تحلیل معادله شرودینگر وابسته به زمان سه بعدی به روش بدون المان پتروف-گالرکین محلی

دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 51-58

10.22055/jrmbs.2018.13884

محمد جواد محمودآبادی؛ فریده شجاعی؛ زهرا آرسته


24. شبیه سازی سرد‌سازی کوانتومی یک کاواک اپتومکانیکی با استفاده از پایتون

دوره 8، شماره 16، بهار 1397، صفحه 95-100

10.22055/jrmbs.2018.13640

محمود صادقی؛ وحید عامری؛ کامران جلابپور