موضوعات = فیزیک اتمی-مولکولی
طراحی و شبیه سازی سلول خورشیدی پشت سرهم پراوسکایت-سیلیکون با بازدهی بالا

دوره 14، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 13-26

10.22055/jrmbs.2024.18981

اکرم اکبری؛ سید حسین کشمیری؛ سید امیر گوهری


شبیه‌سازی و بررسی سلول خورشیدی CIGS سازگار با محیط زیست

دوره 13، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 1-16

10.22055/jrmbs.2024.18900

فاطمه وحیدیان؛ سعید باغشاهی


سوئیچ‌زنی فرکانسی تمام نوری سالیتون‌های کاواک بر پایة مدولاسیون موضعی

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 13-22

10.22055/jrmbs.2023.18295

شایسته رحمانی انباردان؛ منصور اسلامی؛ رضا خردمند


رابط‌های آندی و کاتدی پلاسما-مایع در یک تخلیۀ تابان فشار اتمسفری

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 49-63

10.22055/jrmbs.2023.18297

فاطمه بهارلونژاد؛ محمد علی محمدی؛ محمد صادق ذاکر حمیدی


طراحی، شبیه‌سازی و ساخت سلول خورشیدی پروسکایتی بر پایه الکترود شفاف V2O5/Ag/WO3

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 17-33

10.22055/jrmbs.2023.18129

مدینه نژاد زنگنه؛ محسن قاسمی؛ سیدمحمدباقر قریشی


بررسی تاثیر مرتبه تقریبات در روش انتشارگر زمان موهومی برای محاسبه‌ی تابع موج حالت پایه

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 90-103

10.22055/jrmbs.2021.17016

ندا بهشتی راد؛ وحید میرزایی محمودآبادی؛ فریده شجاعی


طیف‌سنجی و آشکارسازی مواد منفجره و آلی از راه دور از طریق تولید پلاسمای جریان مستقیم

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 105-116

10.22055/jrmbs.2021.17013

الهام پویانی مهر؛ محمد صبائیان؛ رویا آزادی؛ فاطمه مطرودی


ویژگی‌های حالت‌های کِر چلاندۀ برانگیخته

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 98-109

10.22055/jrmbs.2021.16987

محمّداحسان فرزان؛ محمّدجواد فقیهی؛ غلامرضا هنرآسا


پاسخ مگنتواپتیکی نانوذرات بیضیگون پخت و کشیده نقره

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 110-120

10.22055/jrmbs.2021.16978

آتوسا خلیلی زاده؛ ابراهیم مددی؛ مجتبی نصیری


اثر پارامترهای هندسی بر طیف گسیل گرمایی میکروکاواک‌های دوره‌ای فلز کروم

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 26-41

10.22055/jrmbs.2021.16781

آرمین مقبلی؛ علی رستم نژادی؛ میثم دانشور


امواج هیدرومغناطیسی کوانتومی در یک پلاسمای مختلط اسپینی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 128-138

10.22055/jrmbs.2021.16811

احمد مهرآمیز؛ حسین لطفی؛ بابک محمدحسینی


بررسی اثر شدت و جهت میدان مغناطیسی در انتقال حرارت سامانه‌های نوری مغناطیسی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 139-150

10.22055/jrmbs.2021.16789

مولاداد نیکبخت؛ مژده رضایی؛ ندا ذوالقدری؛ علیرضا نعیمی


ساخت نانوالیاف توخالی کامپوزیتی SnO2/ZnO به روش الکتروریسی و بررسی خواص ساختاری و فوتوکاتالیستی آنها

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 53-66

10.22055/jrmbs.2020.15938

عبدالمحمد قلمبر دزفولی؛ مهناز حفیظی مکان؛ زهرا صیدالی لیر