موضوعات = فیزیک اتمی-مولکولی
طراحی و ساخت لیزر حالت جامد Nd:YAG دمیده شده با لامپ درخش زنون در کاواک سرامیکی و اندازه‌گیری برخی پارامترهای فیزیکی آن

دوره 7، شماره 13، خرداد 1396، صفحه 113-122

10.22055/jrmbs.2017.13020

آزاده ابراهیم زاده؛ علیرضا مجتبی؛ علی شیری؛ سید مهدی موسوی؛ محمد صبائیان


بررسی انتشار امواج تراهرتز در MoS2 در مرز بین دو دی الکتریک

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، آذر 1395، صفحه 7-12

10.22055/jrmbs.2016.12455

نرگس انصاری؛ مریم مرادی


طراحی موجبر پلاسمونیکی برای کنترل آهنگ نشر خودبه‌خودی نقاط کوآنتومی کلوئیدی

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، آذر 1395، صفحه 53-61

10.22055/jrmbs.2016.12462

نرگس عجم گرد؛ مهدی حیدری؛ محمد صبائیان


طراحی فرامواد گرافینی با قابلیت تنظیم خواص اپتیکی

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، آذر 1395، صفحه 127-134

10.22055/jrmbs.2016.12470

سید سجاد توسلمند؛ مهدیه هاشمی


بررسی عددی عامل M2 پرتوهای پیرامحوری اینس-‌گاوس

دوره 6، شماره 11، تیر 1395، صفحه 7-14

10.22055/jrmbs.2016.12084

مجتبی ثروت خواه؛ راحله پورمند؛ حمید نادگران


محاسبه‌ی سطح مقطع جزئی و کل در ربایش الکترون از اتم هیدروژن توسط برخورد پروتون در تقریب مرتبه اول برهم‌کنش

دوره 5، شماره 9، شهریور 1394، صفحه 25-39

10.22055/jrmbs.2015.11384

رضا فتحی؛ فریده شجاعی؛ شیما عزیزان؛ منصوره رحمانیان؛ محمد صدیق سلطانی نژاد


بررسی خواص ساختاری و اپتیکی لایه های نازک اکسید ایندیم قلع

دوره 4، شماره 8، اسفند 1393، صفحه 31-39

احسان پارسیان پور؛ مجتبی روستائی؛ فریدون سموات؛ جهانگیر جعفری رحمان؛ بهرام سهرابی


بررسی اثر اندازه بر خواص گسیلندگی لیزرهای نقطه‌ی کوانتومی مخروطی شکل InAs/GaAs

دوره 4، شماره 8، اسفند 1393، صفحه 55-67

محمد صباییان؛ سید آزادی حسینی؛ محمدرضا شاهزاده؛ ایرج کاظمی نژاد