موضوعات = فیزیک ترمودینامیک و مکانیک آماری
ضرایب سوق مستقل از زمان برای پتانسیل‌های شکل‌ناوردا

دوره 14، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 55-65

10.22055/jrmbs.2024.18896

طه کوهرخی؛ عبدالمجید ایزدپناه؛ عاطفه شادمهر


انتقال گرما در نانوکامپوزیت‌های پلی‌اتیلن: رویکردی چند مقیاسی

دوره 12، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 21-30

10.22055/jrmbs.2022.17708

لیلا رزاقی؛ فرهاد خوئینی؛ مریم خلخالی؛ علی رجب پور


روشی نوین در متن کاوی با آنتروپی کسری

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 97-110

10.22055/jrmbs.2020.15568

حسین مهری دهنوی؛ حمزه آگاهی؛ علی مهری


محاسبه خصوصیات ترمودینامیکی مایع هلیم-3 دو بعدی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 1-7

10.22055/jrmbs.2014.10896

غلامحسین بردبار؛ فاطمه شاکر