موضوعات = فیزیک ترمودینامیک و مکانیک آماری
تعداد مقالات: 6
1. روشی نوین در متن کاوی با آنتروپی کسری

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 97-110

10.22055/jrmbs.2020.15568

حسین مهری دهنوی؛ حمزه آگاهی؛ علی مهری


6. محاسبه خصوصیات ترمودینامیکی مایع هلیم-3 دو بعدی

دوره 3، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 1-7

10.22055/jrmbs.2014.10896

غلامحسین بردبار؛ فاطمه شاکر