موضوعات = فیزیک علم مواد
تعداد مقالات: 12
5. بررسی عوامل تاثیرگذار بر رشد و خواص نوری نانوذرات سولفیدمنگنز

دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 11-18

10.22055/jrmbs.2018.13880

بهاره قنبری؛ فرید جمالی شینی؛ رامین یوسفی


6. ساخت و بررسی رفتار دی الکتریکی زئولیت Y

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 19-24

10.22055/jrmbs.2016.12457

معصومه سادات صادقی؛ وحید دادمهر؛ فائزه فرزانه


10. کنترل خواص اپتیکی لایه های نازک Cd1-xZnxS توسط عملیات حرارتی

دوره 4، شماره 8، زمستان 1393، صفحه 1-12

محمد حسین احسانی؛ سمیه عزیزی؛ حمید رضاقلی پور