موضوعات = فیزیک اطلاعات کوانتومی
تعداد مقالات: 18
1. ویژگی‌های حالت‌های کِر چلاندۀ برانگیخته

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 98-109

10.22055/jrmbs.2021.16987

محمّداحسان فرزان؛ محمّدجواد فقیهی؛ غلامرضا هنرآسا


6. محاسبه انرژی بستگی و تابع موج تتراکوارک bbss با پتانسیل شبکه QCD به روش تحلیلی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 77-85

10.22055/jrmbs.2020.15329

فرشته چزانی شراهی؛ مجید منعم زاده؛ عباس عبدلی آرانی


7. گذار فاز دینامیکی در مدل اسپینی n-خوشه‌ای

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 29-39

10.22055/jrmbs.2019.14922

سعید انصاری؛ روح الله جعفری


10. درهم‌تنیدگی دوبخشی و چندبخشی در گراف‌های درهم‌تنیده

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 1-10

10.22055/jrmbs.2018.13972

احمد آخوند؛ سعید حدادی؛ محمد علی چمن مطلق


11. معرّفی حدهای بالا و پایین برای مقیاس درهم‌تنیدگی رنی

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 35-41

10.22055/jrmbs.2018.13974

حمیدرضا باغشاهی؛ سید یحیی میرافضلی؛ محبوبه مصلحی


15. بررسی ترابرد مغناطیسی روی سطح یک عایق توپولوژیک

دوره 8، شماره 16، بهار 1397، صفحه 83-93

10.22055/jrmbs.2018.13639

علی اصغر شکری؛ مریم رجبی زاده


16. تحول درهم‌تنیدگی و واهمدوسی حالت‌های بَسِت‌هوند در یک سیستم سه-مدیِ بازِ نامتقارن

دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 17-26

10.22055/jrmbs.2017.18780.1218

سمیه مهربان کار؛ فرخنده عباس‌نژاد؛ داود افشار؛ مجتبی جعفرپور


17. تغییرات انرژی حالت پایه چارمونیم در فضای ناجابجاگر

دوره 6، شماره 12، زمستان 1395، صفحه 11-14

10.22055/jrmbs.2016.12438

غلامرضا برون؛ خدیجه قاسمیان