موضوعات = اپتیک و فوتونیک
تعداد مقالات: 15
2. ویژگی‌های حالت‌های کِر چلاندۀ برانگیخته

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 98-109

10.22055/jrmbs.2021.16987

محمّداحسان فرزان؛ محمّدجواد فقیهی؛ غلامرضا هنرآسا


3. اثر پارامترهای هندسی بر طیف گسیل گرمایی میکروکاواک‌های دوره‌ای فلز کروم

دوره 11، شماره 1، بهار 1400، صفحه 26-41

10.22055/jrmbs.2021.16781

آرمین مقبلی؛ علی رستم نژادی؛ میثم دانشور


5. بررسی اثر شدت و جهت میدان مغناطیسی در انتقال حرارت سامانه‌های نوری مغناطیسی

دوره 11، شماره 1، بهار 1400، صفحه 139-150

10.22055/jrmbs.2021.16789

مولاداد نیکبخت؛ مژده رضایی؛ ندا ذوالقدری؛ علیرضا نعیمی


7. تقویت جذب غیرخطی و محدودکنندگی نوری اکسید گرافن در مخلوط شدن با نانوذرات Fe2O3

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 79-87

10.22055/jrmbs.2018.13943

مسعود دهقانی پور؛ محمد خان زاده؛ شبنم ابوطالبی


13. بررسی انتشار امواج تراهرتز در MoS2 در مرز بین دو دی الکتریک

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 7-12

10.22055/jrmbs.2016.12455

نرگس انصاری؛ مریم مرادی


14. بررسی اثر نانوهرم‌های پلاسمونیکی نقره بر جذب نوری سلول‌های فوتوولتائیک آلی پلاسمونیکی

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 63-70

10.22055/jrmbs.2016.12463

مهدی حیدری؛ محمد صبائیان؛ نرگس عجم گرد


15. طراحی فرامواد گرافینی با قابلیت تنظیم خواص اپتیکی

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 127-134

10.22055/jrmbs.2016.12470

سید سجاد توسلمند؛ مهدیه هاشمی