موضوعات = اپتیک و فوتونیک
تعداد مقالات: 10
2. تقویت جذب غیرخطی و محدودکنندگی نوری اکسید گرافن در مخلوط شدن با نانوذرات Fe2O3

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 79-87

10.22055/jrmbs.2018.13943

مسعود دهقانی پور؛ محمد خان زاده؛ شبنم ابوطالبی


8. بررسی اثر نانوهرم‌های پلاسمونیکی نقره بر جذب نوری سلول‌های فوتوولتائیک آلی پلاسمونیکی

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 63-70

10.22055/jrmbs.2016.12463

مهدی حیدری؛ محمد صبائیان؛ نرگس عجم گرد


9. طراحی فرامواد گرافینی با قابلیت تنظیم خواص اپتیکی

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 127-134

10.22055/jrmbs.2016.12470

سید سجاد توسلمند؛ مهدیه هاشمی


10. بررسی انتشار امواج تراهرتز در MoS2 در مرز بین دو دی الکتریک

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 7-12

10.22055/jrmbs.2016.12455

نرگس انصاری؛ مریم مرادی