موضوعات = گرانش و کیهانشناسی
میدان مغناطیسی سمتی ایجاد شده توسط باریکه نوترینوی پیچشی

دوره 12، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 1-7

10.22055/jrmbs.2022.17625

ریحانه محمدی پور؛ حمید ارجمند کرمانی


بهینه سازی غیرخطی روی جوابهای سیاهچاله های ناتکین

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 129-145

10.22055/jrmbs.2022.17346

سید حمید مهدی پور؛ آرمین قانع کنفی؛ سید محسن پیغون


ستاره‌های‎ نوترونی دوقلو با در نظر گرفتن هایپرون‎ها

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 28-39

10.22055/jrmbs.2021.17150

زهرا شریفی؛ محسن بیگدلی؛ مینا زمانی؛ فاطمه باقری؛ مائده درویشی


کرمچاله های کیهانی در یک فضا زمان متقارن کروی ناهمگن

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 137-155

10.22055/jrmbs.2020.15928

محمدرضا مهدی زاده؛ جابر پورسلیمانی


تحلیل توصیفی داده های رصدی ماهواره های Planck و WMAP

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 35-51

10.22055/jrmbs.2020.15572

سید داود ساداتیان سعدآباد


پایداری گرمایی سیاهچاله‌های توپولوژیکی شبه‌لیفشیتز d-بعدی در یک کلاس خاص از گرانش F(R)

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 149-162

10.22055/jrmbs.2020.15569

سیدحسین هندی؛ رضا رمضانی آرانی؛ ابراهیم رحیمی