موضوعات = گرانش و کیهانشناسی
تعداد مقالات: 11
1. ستاره‌های‎ نوترونی دوقلو با در نظر گرفتن هایپرون‎ها

دوره 11، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 28-39

10.22055/jrmbs.2021.17150

زهرا شریفی؛ محسن بیگدلی؛ مینا زمانی؛ فاطمه باقری؛ مائده درویشی


8. کرمچاله های کیهانی در یک فضا زمان متقارن کروی ناهمگن

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 137-155

10.22055/jrmbs.2020.15928

محمدرضا مهدی زاده؛ جابر پورسلیمانی


9. تحلیل توصیفی داده های رصدی ماهواره های Planck و WMAP

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 35-51

10.22055/jrmbs.2020.15572

سید داود ساداتیان سعدآباد


10. پایداری گرمایی سیاهچاله‌های توپولوژیکی شبه‌لیفشیتز d-بعدی در یک کلاس خاص از گرانش F(R)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 149-162

10.22055/jrmbs.2020.15569

سیدحسین هندی؛ رضا رمضانی آرانی؛ ابراهیم رحیمی