موضوعات = گرانش و کیهانشناسی
تعداد مقالات: 8
5. کرمچاله های کیهانی در یک فضا زمان متقارن کروی ناهمگن

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 137-155

10.22055/jrmbs.2020.15928

محمدرضا مهدی زاده؛ جابر پورسلیمانی


6. تحلیل توصیفی داده های رصدی ماهواره های Planck و WMAP

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 35-51

10.22055/jrmbs.2020.15572

سید داود ساداتیان سعدآباد


7. پایداری گرمایی سیاهچاله‌های توپولوژیکی شبه‌لیفشیتز d-بعدی در یک کلاس خاص از گرانش F(R)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 149-162

10.22055/jrmbs.2020.15569

سیدحسین هندی؛ رضا رمضانی آرانی؛ ابراهیم رحیمی