موضوعات = گرانش و کیهانشناسی
جواب های کرمچاله ای قابل عبور در گرانش اینشتین-کیوبیک با تابع سرخگرایی های متغیر

دوره 13، شماره 3، آبان 1402، صفحه 53-68

10.22055/jrmbs.2023.18500

زهرا طالبی زاده؛ محمدرضا مهدی زاده؛ عمید صادقی نژاد


اثرات پخش مغناطیسی و پرتوهای کیهانی بر ناپایداری حرارتی

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 35-62

10.22055/jrmbs.2022.17925

محمود قلی پور؛ امیرعباس اسلامی شفیق


اسکالرسازی خودبه‌خودی در سیاهچاله گاؤس-بونه و میدان‌های هیبریدی

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 63-71

10.22055/jrmbs.2022.17924

سید محمد صادق سجادی؛ حسین محسنی سجادی


میدان مغناطیسی سمتی ایجاد شده توسط باریکه نوترینوی پیچشی

دوره 12، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 1-7

10.22055/jrmbs.2022.17625

ریحانه محمدی پور؛ حمید ارجمند کرمانی


بهینه سازی غیرخطی روی جوابهای سیاهچاله های ناتکین

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 129-145

10.22055/jrmbs.2022.17346

سید حمید مهدی پور؛ آرمین قانع کنفی؛ سید محسن پیغون


ستاره‌های‎ نوترونی دوقلو با در نظر گرفتن هایپرون‎ها

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 28-39

10.22055/jrmbs.2021.17150

زهرا شریفی؛ محسن بیگدلی؛ مینا زمانی؛ فاطمه باقری؛ مائده درویشی


کرمچاله های کیهانی در یک فضا زمان متقارن کروی ناهمگن

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 137-155

10.22055/jrmbs.2020.15928

محمدرضا مهدی زاده؛ جابر پورسلیمانی


تحلیل توصیفی داده های رصدی ماهواره های Planck و WMAP

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 35-51

10.22055/jrmbs.2020.15572

سید داود ساداتیان سعدآباد


پایداری گرمایی سیاهچاله‌های توپولوژیکی شبه‌لیفشیتز d-بعدی در یک کلاس خاص از گرانش F(R)

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 149-162

10.22055/jrmbs.2020.15569

سیدحسین هندی؛ رضا رمضانی آرانی؛ ابراهیم رحیمی