موضوعات = پلاسما
امواج هیدرومغناطیسی کوانتومی در یک پلاسمای مختلط اسپینی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 128-138

10.22055/jrmbs.2021.16811

احمد مهرآمیز؛ حسین لطفی؛ بابک محمدحسینی