موضوعات = پلاسما
تعداد مقالات: 5
3. امواج هیدرومغناطیسی کوانتومی در یک پلاسمای مختلط اسپینی

دوره 11، شماره 1، بهار 1400، صفحه 128-138

10.22055/jrmbs.2021.16811

احمد مهرآمیز؛ حسین لطفی؛ بابک محمدحسینی