موضوعات = ماده چگال
تعداد مقالات: 29
2. خواص ساختار الکترونی و اپتیکی مکسین های دو بعدی (M=Y,Lu) M2CF2

دوره 11، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 51-62

10.22055/jrmbs.2021.17269

زهرا خراسانی باغینی؛ علیرضا مصطفایی؛ محدثه عباس نژاد


5. بررسی جذب یک سویه فلوئور بر روی گرافن به روش دینامیک مولکولی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 124-138

10.22055/jrmbs.2021.17274

سارینا یوسف بیگی؛ فرح مرصوصی؛ یلدا پدرام


6. ساخت نانوساختارهای MnO2 و بررسی خواص ساختاری و دی‌الکتریکی آن‌ها

دوره 11، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 139-149

10.22055/jrmbs.2021.17275

فاطمه حمل زاده احمدی؛ سید ابراهیم موسوی قهفرخی


9. بررسی ذوب و واجذبی فلوئوروگرافن یک سویه و دو سویه به روش دینامیک مولکولی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 142-165

10.22055/jrmbs.2021.17015

یلدا پدرام؛ فرح مرصوصی؛ سارینا یوسف بیگی


10. بررسی خواص الکترونی و اپتیکی صفحۀ دو بعدی بورون با گروه فضایی cmmm

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-13

10.22055/jrmbs.2021.16982

طیبه عباسی؛ آرش بوچانی؛ راضیه مشعریان


11. شبیه‌سازی رشد بلور ژرمانیوم با استفاده از روش چکرالسکی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 25-35

10.22055/jrmbs.2021.16988

مهدی جامه بزرگی؛ محمد حسین توکلی


15. بهبود فعالیت فوتوکاتالیستی نانوساختارهای اکسید بیسموت از طریق افزودنی نمک مولیبدن

دوره 11، شماره 1، بهار 1400، صفحه 11-25

10.22055/jrmbs.2021.16788

مریم گل خیری طالب قشلاقی؛ یاشار عزیزیان کلاندرق؛ غلامرضا پیرقلی گیوی


17. محاسبه پارامترهای EPR رادیکال‌های حاصل از تابش و تنش مکانیکی آلفا کراتین بر پایه نظریه تابعی چگالی

دوره 11، شماره 1، بهار 1400، صفحه 79-87

10.22055/jrmbs.2021.16834

نادیا بابایی بیدمشکی؛ مهدی جانبازی؛ یاور تقی پور آذر؛ فرهود ضیائی


19. اثر برهم‌کنش پلیمر و نانوحفره بر زمان عبور پلیمر از نانوحفره

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 150-158

10.22055/jrmbs.2020.15558

روح الله عبدالوهاب؛ محمد رضا نیکنام حمید آباد


20. رسانش از سد دی‌سلنیوم تنگستن از میان اتصالات سیلیسین

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 25-34

10.22055/jrmbs.2020.16181

زینب رشیدیان؛ علیرضا صورتیان؛ خدیجه جهانبانی اردکانی


22. بررسی نانوساختارهای گرافن و سیلیسین–DNA به‌عنوان حسگر DNA

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-12

10.22055/jrmbs.2020.15567

سعیده محمدی؛ محمد اسماعیل پور؛ فرهاد خوئینی


23. بررسی اثرات استتاری اندرکنش های کولنی ترکیبات C3N

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 13-22

10.22055/jrmbs.2020.15924

مسعود امیری؛ حنیف هادی پور