موضوعات = ماده چگال
گذار فاز عایق شبه‌توپولوژیکی به عایق در ژرمانن دولایه

دوره 12، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 27-42

10.22055/jrmbs.2023.18127

سعیده محمدی؛ ایوب اسماعیل پور


بررسی نظری خواص ترموالکتریکی نانو ورقه فسفرن متخلخل و مقایسه با فسفرن کامل در راستای دسته صندلی

دوره 12، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 9-19

10.22055/jrmbs.2022.17624

بیتا بانوزاده؛ راحله پیله ور شهری؛ محمدرضا بنام؛ جواد باعدی؛ فریبا کافی


خواص ساختار الکترونی و اپتیکی مکسین های دو بعدی (M=Y,Lu) M2CF2

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 51-62

10.22055/jrmbs.2021.17269

زهرا خراسانی باغینی؛ علیرضا مصطفایی؛ محدثه عباس نژاد


بررسی جذب یک سویه فلوئور بر روی گرافن به روش دینامیک مولکولی

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 124-138

10.22055/jrmbs.2021.17274

سارینا یوسف بیگی؛ فرح مرصوصی؛ یلدا پدرام


ساخت نانوساختارهای MnO2 و بررسی خواص ساختاری و دی‌الکتریکی آن‌ها

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 139-149

10.22055/jrmbs.2021.17275

فاطمه حمل زاده احمدی؛ سید ابراهیم موسوی قهفرخی


بررسی ذوب و واجذبی فلوئوروگرافن یک سویه و دو سویه به روش دینامیک مولکولی

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 142-165

10.22055/jrmbs.2021.17015

یلدا پدرام؛ فرح مرصوصی؛ سارینا یوسف بیگی


بررسی خواص الکترونی و اپتیکی صفحۀ دو بعدی بورون با گروه فضایی cmmm

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-13

10.22055/jrmbs.2021.16982

طیبه عباسی؛ آرش بوچانی؛ راضیه مشعریان


شبیه‌سازی رشد بلور ژرمانیوم با استفاده از روش چکرالسکی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 25-35

10.22055/jrmbs.2021.16988

مهدی جامه بزرگی؛ محمد حسین توکلی


بهبود فعالیت فوتوکاتالیستی نانوساختارهای اکسید بیسموت از طریق افزودنی نمک مولیبدن

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 11-25

10.22055/jrmbs.2021.16788

مریم گل خیری طالب قشلاقی؛ یاشار عزیزیان کلاندرق؛ غلامرضا پیرقلی گیوی


محاسبه پارامترهای EPR رادیکال‌های حاصل از تابش و تنش مکانیکی آلفا کراتین بر پایه نظریه تابعی چگالی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 79-87

10.22055/jrmbs.2021.16834

نادیا بابایی بیدمشکی؛ مهدی جانبازی؛ یاور تقی پور آذر؛ فرهود ضیائی