موضوعات = فیزیک هسته ای
مطالعة عددی نرخ واکنش و شدت گذار B(E2) برای واکنش17O(p,γ)18F در انرژی‌های پایین

دوره 13، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 29-40

10.22055/jrmbs.2024.18898

امیر هومان آران پور؛ حسن خلیلی؛ شهلا ناهیدی نژاد؛ معصومه دالوند


تعیین تحلیلی انرژی بستگی و گشتاورمغناطیسی هسته‌های هایپرونی سبک تک لامبدا

دوره 13، شماره 3، آبان 1402، صفحه 21-33

10.22055/jrmbs.2023.18419

آیدا آرمات؛ سید محمد موسوی نژاد؛ منصور فرهادی


اثر میدان مغناطیسی بزرگ بر شعاع ستاره های نوترونی

دوره 12، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 31-47

10.22055/jrmbs.2022.17610

علی محمد علی لویی؛ حمیدرضا مشفق


ستاره‌های‎ نوترونی دوقلو با در نظر گرفتن هایپرون‎ها

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 28-39

10.22055/jrmbs.2021.17150

زهرا شریفی؛ محسن بیگدلی؛ مینا زمانی؛ فاطمه باقری؛ مائده درویشی


اندازه‌گیری تابع برانگیختگی واکنش 94Mo(p,n) 94mTc با استفاده از روش لایه‌های نازک

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 14-24

10.22055/jrmbs.2021.16979

رضا پورایمانی؛ غلامرضا رئیسعلی؛ آزاده سادات شاورانی


نسبت چگالی ترازها با پاریته مخالف در هسته 74Ge با لحاظ گذار فاز نرم حول دمای بحرانی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 45-54

10.22055/jrmbs.2021.16984

امیدرضا نوری؛ روح اله رضوی نژاد؛ اعظم رحمتی نژاد؛ سعید محمدی


محاسبه پارامترهای EPR رادیکال‌های حاصل از تابش و تنش مکانیکی آلفا کراتین بر پایه نظریه تابعی چگالی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 79-87

10.22055/jrmbs.2021.16834

نادیا بابایی بیدمشکی؛ مهدی جانبازی؛ یاور تقی پور آذر؛ فرهود ضیائی


بررسی و مدل سازی تغییرات غلظت رادون در داخل یک اتاق نمونه

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 13-24

10.22055/jrmbs.2020.16182

سید محمد ذبیحین پور؛ علی اصغر مولوی؛ بهنام آزادگان