موضوعات = فیزیک هسته ای
تعداد مقالات: 10
2. ستاره‌های‎ نوترونی دوقلو با در نظر گرفتن هایپرون‎ها

دوره 11، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 28-39

10.22055/jrmbs.2021.17150

زهرا شریفی؛ محسن بیگدلی؛ مینا زمانی؛ فاطمه باقری؛ مائده درویشی


3. اندازه‌گیری تابع برانگیختگی واکنش 94Mo(p,n) 94mTc با استفاده از روش لایه‌های نازک

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 14-24

10.22055/jrmbs.2021.16979

رضا پورایمانی؛ غلامرضا رئیسعلی؛ آزاده سادات شاورانی


5. نسبت چگالی ترازها با پاریته مخالف در هسته 74Ge با لحاظ گذار فاز نرم حول دمای بحرانی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 45-54

10.22055/jrmbs.2021.16984

امیدرضا نوری؛ روح اله رضوی نژاد؛ اعظم رحمتی نژاد؛ سعید محمدی


8. محاسبه پارامترهای EPR رادیکال‌های حاصل از تابش و تنش مکانیکی آلفا کراتین بر پایه نظریه تابعی چگالی

دوره 11، شماره 1، بهار 1400، صفحه 79-87

10.22055/jrmbs.2021.16834

نادیا بابایی بیدمشکی؛ مهدی جانبازی؛ یاور تقی پور آذر؛ فرهود ضیائی


9. بررسی و مدل سازی تغییرات غلظت رادون در داخل یک اتاق نمونه

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 13-24

10.22055/jrmbs.2020.16182

سید محمد ذبیحین پور؛ علی اصغر مولوی؛ بهنام آزادگان