موضوعات = نجوم و اخترفیزیک
اثرات پخش مغناطیسی و پرتوهای کیهانی بر ناپایداری حرارتی

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 35-62

10.22055/jrmbs.2022.17925

محمود قلی پور؛ امیرعباس اسلامی شفیق


میدان مغناطیسی سمتی ایجاد شده توسط باریکه نوترینوی پیچشی

دوره 12، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 1-7

10.22055/jrmbs.2022.17625

ریحانه محمدی پور؛ حمید ارجمند کرمانی


ستاره‌های‎ نوترونی دوقلو با در نظر گرفتن هایپرون‎ها

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 28-39

10.22055/jrmbs.2021.17150

زهرا شریفی؛ محسن بیگدلی؛ مینا زمانی؛ فاطمه باقری؛ مائده درویشی