تعداد مقالات: 325
2. بررسی بعضی از خواص نیم‌فلزی ترکیب CrAs در راستای (001) منتهی به Cr و As

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 1-9

منوچهر بابایی پور؛ جعفر جلیلیان؛ آرش بوچانی


4. شبیه‌سازی عددی عملکرد لیزر آبشار کوانتومی تراهرتزی AlGaN/GaN

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-10

علی اصغر خرمی؛ اصغر عسگری


5. شبیه‌سازی رشد لایه‌های نازک در حضور ذرات فعال و ناخالصی

دوره 3، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 1-8

حمیدرضا امامی پور؛ محمدجواد نیک نژاد


6. محاسبه خصوصیات ترمودینامیکی مایع هلیم-3 دو بعدی

دوره 3، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 1-7

10.22055/jrmbs.2014.10896

غلامحسین بردبار؛ فاطمه شاکر


7. کنترل خواص اپتیکی لایه های نازک Cd1-xZnxS توسط عملیات حرارتی

دوره 4، شماره 8، زمستان 1393، صفحه 1-12

محمد حسین احسانی؛ سمیه عزیزی؛ حمید رضاقلی پور


9. بررسی تغییر شکل تک‌محوره در تهی‌جای الماس توسط مدل هابارد

دوره 5، شماره 10، زمستان 1394، صفحه 1-7

10.22055/jrmbs.2016.11710

محسن بابامرادی؛ محمد منفرد؛ محمدعلی وساقی


12. رسانش الکترونی یک نانوسیم شامل اتم های مرتعش سطحی

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 1-6

10.22055/jrmbs.2016.12454

عصمت اسمعیلی؛ محمد مردانی؛ حسن ربانی


21. درهم‌تنیدگی دوبخشی و چندبخشی در گراف‌های درهم‌تنیده

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 1-10

10.22055/jrmbs.2018.13972

احمد آخوند؛ سعید حدادی؛ محمد علی چمن مطلق


24. مقایسة تابعی‌های PBE و HSE06 در محاسبه ساختار نواری الکترونی TiO2

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-15

10.22055/jrmbs.2019.14905

حسین اثناعشری ایوری؛ سید علی رضا قاسمی